Drtě,písky,zemina

Nabízíme široký sortiment stavebního materiálu: 


Písek maltový 0/4
Písek betonářský 0/4
Písek bílý křemičitý 0/2

Písek bílý křemičitý 0/4

Kamenivo 0/4
Kamenivo 4/8
Kamenivo 8/16
Kamenivo 16/32
Kamenivo 32/63
Kamenivo 0-32

Kačírek (4/8, 8/16,16/32) 

Tříděná ornice